MATERIAL DIDÁCTICO

O material didáctico é aquel que reúne medios e recursos que facilitan o ensino e a aprendizaxe. Adoitan utilizarse dentro do ambiente educativo para facilitar a adquisición de conceptos, habilidades, actitudes e destrezas.


Modelos anatomicos

Kits de simulación

Reanimación cardipulmunar básica (BSL)